Stuguns SK är en av vinnarna.

  • 2 mar 2023
  • skidor

Stuguns SK är en av vinnarna i Gällö Skogs kampanj "Kärlek i kubik"

Vad menas med Kärlek i kubik? 

Det är Gällö Skogs sätt att sponsra lokala föreningar i Jämtland och Västernorrland. Gällö betalar ut en krona per kubikmeter sågtimmer som Gällös virkesköpare kontrakterar i området kring er förening under ett år. Pengarna kommer betalas ut efter den 14 februari 2024, och föreningarna bestämmer själva vad pengarna ska användas till.

https://www.galloskog.se/nyheter/stuguns-skidklubb-far-karlek-i-kubik/